Επαγγελματικό Λύκειο

Τα τμήματα αυτά είναι ξεχωριστά, με ξεχωριστή ύλη και μαθήματα ειδικότητος ανάλογα με την επιλογή του υποψηφίου. Γι' αυτά τα τμήματα, στα Φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ διαθέτουμε ειδικά προγράμματα και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων.

Επίσης, οι μαθητές των Τ.Ε.Ε - Ε.Π.Α.Λ γράφουν διαγωνίσματα κάθε Σάββατο προσαρμοσμένα στην ύλη τους και στα θέματα προηγούμενων ετών. Συμμετέχουν στην προσομοίωση που είναι επίσης ειδικά διαμορφωμένη στις ανάγκες αυτών των μαθημάτων.

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με τον Δρ Χριστοδούλου Νικόλαο ώστε να ενημερωθείτε και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.