Β Λυκείου

Ο μαθητής της Β΄ Λυκείου μυείται σταδιακά στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Με τη στήριξη των καθηγητών του θεμελιώνει γερές βάσεις, που θα τον γεμίσουν με αυτοπεποίθηση και σιγουριά για να προχωρήσει στην πραγματικότητα της επόμενης τάξης. Η φοίτησή του σ΄ αυτήν την τάξη προδιαγράφει και το μέλλον του.

Ο Διευθυντής σπουδών Δρ Ν. Χριστοδούλου, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, ετοίμασε το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα ώστε ο μαθητής της B' Λυκείου να εκπληρώσει τους στόχους του μυώντας τους από την Β Λυκείου σε 2 βασικά μαθήματα της Γ Λυκείου!

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών που σας ενδιαφέρει μέσα από τις διαθέσιμες κατηγορίες. Στην συνέχεια επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με τον Δρ Χριστοδούλου Νικόλαο ώστε να ενημερωθείτε και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Ση μείωση:

  • Θ.Π = Θερινή περίοδος (Διάρκειας 4 εβδομάδων) - Χ.Π = Χειμερινή περίοδος
  • Έναρξη ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:           Ολόκληρος ο Ιούλιος (4 Εβδομάδες, Δευτέρα-Πέμπτη)
  • Έναρξη ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:   1η Σεπτεβρίου